Welkom op de website van de Russich orthodoxe kerk

Heilige Aartsengel Michaël, aanvoerder van de Hemels Onlichamelijke Krachten

te Zwolle. Patriarchaat van Moskou, bisdom van Den Haag en Nederland

Kerkdienst agenda januari tot mei 2022
ПОВЕСТКА ЦЕРКОВНОЙ СЛУЖБЫ С ЯНВАРЯ ПО май 2022 ГОДА
Cross XLI, by Adam Stanislav

Zondag 10 juni 16:00
Воскресенье 10 Июнь 10.30

Zondag 24 juli 10:30
Воскресенье 24 Июль 10.30

Zondag 14 augustus 10:30
Воскресенье 14 Август 10.30

Zondag 28 augustus 16:00
Воскресенье 28 Август 10.30

Zondag 11 september 10:30
Воскресенье 11 Сентябрь 10.30

Zondag 25 september 10:30
Воскресенье 25 Сентябрь 10.30

Zondag 9 oktober 10:30
Воскресенье 9 
Октябрь 10.30

Zondag 23 oktober 16:30
Воскресенье 23 Октябрь 16:30

Zondag 13 november 10:30
Воскресенье 13 ноябрь 10.30

Zondag 27 november 10:30
Воскресенье 27 ноябрь 10.30

Zondag 11 december 10:30
Воскресенье 11 Декабрь 10.30

Zondag 25 december 16:00
Воскресенье 25 Декабрь 16.00

Vesperdienst
 вечерняя служба

Goddelijke Liturgie
Божественная Литургия

Goddelijke Liturgie
Божественная Литургия

Vesperdienst
 вечерняя служба

Goddelijke Liturgie
Божественная Литургия

Goddelijke Liturgie
Божественная Литургия

Goddelijke Liturgie
Божественная Литургия

Goddelijke Liturgie
Божественная Литургия

Goddelijke Liturgie
Божественная Литургия

Goddelijke Liturgie
Божественная Литургия

Goddelijke Liturgie
Божественная Литургия

Vesperdienst
 вечерняя служба

Meer informatie over de kerkdiensten klik hier
больше информации о церковных службах нажмите здесь

* Deze en alle andere diensten is onder voorbehoud i.v.m huurtijden van onze locatie

** Druk op de grijze knop aan de rechterkant van de hoofddeur in. De deur opent zich zelf automatisch.

de oorsprong van de kerk in zwolle

De Orthodoxe Geschiedenis van Nederland

Cross XLI, by Adam Stanislav

Hoewel voor vele Nederlanders de oosters orthodoxe kerken vandaag de dag nog steeds relatief onbekend is, gaat het ontstaan van de Russisch orthodoxe kerk in ons prachtige land verder terug dan de meeste mensen weten. De eerste religieuze interactie vind plaats op 18 augustus 1697 wanneer tussen de doop aantekeningen van Antje Bruijn door Dominee Georgius Henricus Petri van de  Evangelisch Lutherse kerk te Zaandam het volgende wordt geschreven: “des morgens ten 8 uuren de Czaar of grootvorst van Moscovien Pieter Alexewis, in een Ceuls schuitje met 6 Moscowiters alhier op Sardam incognito is aangekomen”. Het is dan ook aannemelijk dat de orthodoxe Tsaar Peter 1 (de grote) speciaal voor deze doop naar de protestants Lutherse kerk is gereisd om de doop bij te wonen en dus voor het eerste met het Nederlandse protestantisme te maken kreeg.

De eerste Russisch orthodoxe kerk in Nederland vindt haar oorsprong met het huwelijk van grootvorstin Anna Paulowna (1795-1895) met Willem Frederik George Lodewijk Prins van Oranje, de latere Koning Willem II (1792-1849), dat in 1816 werd gesloten in St. Petersburg. Speciaal omdat zij haar Russisch Orthodoxe geloof mocht behouden heeft zij de kapel van Heilige Maria Magdalena laten bouwen. Het is daarmee de oudste nog actieve Russisch-orthodoxe kerk in Nederland. De traditie wilde dat de grootvorstinnen van het geslacht Romanov ook na hun huwelijk hun orthodoxie trouw bleven, om aan te geven dat men zonder meer gelijktijdig tot verschillende kerkgenootschappen kon behoren. De inrichting van een kapel, die de uitoefening van de orthodoxe eredienst mogelijk moest maken, behoorde dan ook tot de bruidsschat van de grootvorstinnen. Ondanks dat deze kapel herhaaldelijk is verplaats, is deze kerk vandaag de dag nog steeds actief en worden er hier diensten gehouden.

Tussen 1917 en 1991 vielen vele Slavisch orthodoxe landen onder het Bolsjewiek bewind. Onder het Communisme kende de Russisch Orthodoxe kerk harde tijden en was in een bepaalde periode bijna zelfs verdwenen. Vele Russen vluchtte naar het westen waar Nederland één van de meer populairdere bestemmingen was. Om aan de Orthodoxe behoefte van gevluchte Russen te kunnen voldoen werden er langzaam door de jaren heen door heel Nederland Russisch orthodoxe parochies gebouwd. Vandaag de dag telt Nederland acht parochies waarvan de kerk in Zwolle de laatste en de jongste is.

Hoewel in Zwolle pas vele jaren later een Russisch Orthodoxe kerk werd opgezet, heeft onze stad hier toch veel eerder in een hoofdrol verworven. In 1989 tijdens het vieren van het 1000 jarig bestaan van de Russisch Orthodoxe kerk (het millennium) ontving in Zwolle de toenmalige Koningin Beatrix een icoon in ontvangst. Echter was het pas in 2017 wanneer door toenemende Slavische bewoners in onze regio gevraagd werd om een parochie te starten in Zwolle. Deze zegen werd vervolgens verleend door Aartsbisschop Simon van Brussel en België die toen het bisdom van Nederland nog waarnam. De kerk begon in de souterrain van de plantage kerk maar moest al vrij snel door groei uitwijken naar een nieuwe locatie. Met de renovatie van de Theodora kapel verhuisde de kerk naar deze locatie en kreeg het een meer permanente karakter. Vandaag de dag is het een geestelijk thuis voor vele Russen, Witrussen, Oekraïners, Polen, Azerbaijan, Grieken, en Serven. Ook is er binnen de kerk in Zwolle het laatste jaar een groeiend aantal Nederlanders welke ontvangen worden binnen de orthodoxie. Dit maakt de parochie in Zwolle een multiculturele maar hechte kerkgemeenschap.   

icoon heilige michael
"In die tijd zal Michaël opstaan, de grote vorst, hij die uw volksgenoten bijstaat. Het zal een benauwde tijd zijn, zoals er niet geweest is sinds er een volk is geweest tot op die tijd. In die tijd zal uw volk ontkomen: ieder die gevonden wordt, opgeschreven in het boek."
Daniel 12:1
Grieks ikoon van de heilige aarstengel Michaël Taxiarkhis

de heilige van de kerk en van de stad Zwolle

Heilige Aartsengel Michaël

De naam Michaël betekent: “Wie is als God?” Hij wordt daarom gezien als de engel met het vlammend zwaard die Adam uit het paradijs verdreef, nadat deze als God had willen zijn. Om dit zwaard herkennen wij hem ook als de engel die Jozua tegemoet trad bij Jericho‚ en die zich noemde: “Aanvoerder van Gods Kracht” (Joz. 5: 14). Zijn naam wordt herhaaldelijk genoemd in de profetieën van Daniël (10: 13, 10: 21, 12: 1) als de grote Vorst, de Beschermer van Gods volk. In de Judas-brief heet hij: de Aartsengel Michaël (Jud. 9). Het Boek der Openbaring noemt opnieuw zijn aanvoerderschap: “Michaël en zijn engelen streden tegen de draak …” (Opb. 12: 7). Daarnaast is hij de bescherm heilige van de stad Zwolle. Om dit alles vereren wij de heilige aartsengel Michaël en hebben wij onze kerk naar hem vernoemd. 

Op verschillende plekken in de stad kun je de beschermengel nog tegenkomen zoals in en op de Grote Kerk, in een gevelsteen bij de Sassenpoort, midden op de Grote Markt als De Glazen Engel

Hoe gaat een Orthodoxe kerkdienst

Een introductie

Cross XLI, by Adam Stanislav

Erediensten

Er zijn verschillende orthodoxe kerkdiensten die gehouden worden. De meest voorkomende zijn de Goddelijke Liturgie en de Vespers.

Mysteriën / Sacrement

Binnen de Orthodoxie kennen wij zeven Mysteriën welke wij zins voor de ongesplitste kerk voor 1054 nog steeds onderhouden.

Traditie & gebruiken

Hoewel het nimmer een verplichting is om de gebruiken over te nemen, Zijn er vele tradities die onze parochianen tijdens een dienst worden gedaan.

Lezer & Altaardienaar

De geestelijkheid in een orthodoxe kerk bestaat naast een priester en/of diaken ook uit altaardienaars, en een lezer.

Het koor & Zang

De zang wordt uitsluitend in een Orthodoxe kerk gedaan door het koor. In Zwolle bestaat het koor uit vijf vaste leden.

Gesproken talen

Een eredienst wordt voornamelijk in het kerkslavisch en Russisch gedaan. Daarnaast wordt dit ook in het Nederlands gedaan.

Iconen & Iconenstase

Iconen zijn reflecties van Heiligen welke wij vereren. De belangrijksten zijn permanente die in de iconenstase vertegenwoordigt zijn.

Orthodoxe kalender

Binnen onze kerk houden wij ons aan de Juliaanse kalender. Echter hebben wij ook vieringen volgens de Gregoriaanse kalender.

Orthodoxe feesten

Binnen de orthodoxie is er elke dag wel een feest van een heilige. Maar vooraan hierin zijn de twaalf grote feesten met als belangrijkste het Pascha.

Onze monnikpriester

Vader Jewsewy

Vader Jewsewy  is in 1998 tot priestermonnik gewijd in het orthodoxe klooster het van de Aankondiging van de Moeder Gods te Supraśl in Polen. Een priestermonnik onderscheidt zich van een priester, omdat hij een kloboek draagt. Dat is een hoge hoed met een sluier, die aangeeft dat je de sluier van het monnikschap draagt, overeenkomstig de woorden van Christus in Matteüs 19:12. Na mijn priesterwijding in 1998 droeg ik voor het eerst de priestergewaden.

Eenmaal terug in Nederland aangekomen werkte vader Jewsewy eerst als tweede priester in de parochie van zijn broer in Groningen vader Onufry. Al snel kwam er een klooster in het pittoreske Friese plaatsje Hemelum. Daaropvolgend  kwamen de parochies van Leeuwarden en Zwolle bij zijn taken als priester. Daarnaast heeft vader Jewsewy een lange tijd werkzaamheden verricht als priester in diverse penitentiaire inrichtingen in Nederland. Kort geleden heeft hij hier mee moeten stoppen.      

vader jewsewy
,,Een priestermonnik onderscheidt zich van een priester, omdat hij een kloboek draagt. Dat is een hoge hoed met een sluier, die aangeeft dat je de sluier van het monnikschap draagt, overeenkomstig de woorden van Christus in Matteüs 19:12.
Vader Jewsewy
Priestermonnik van de kerk in Zwolle

Giften & en donaties

Zonder uw hulp kan deze kerk niet voort bestaan

Cross XLI, by Adam Stanislav

Enorm dankbaar zijn wij met de giften en donaties die door de jaren heen gegeven zijn aan de Russisch orthodoxe kerk in Zwolle. Wij willen dan ook alle parochianen, andere kerken en/of priesters, het bedrijfsleven, en andere organisaties met nederigheid bedanken voor alles wat door u allen aan ons gegeven is. Zonder u allen had de kerk in Zwolle niet kunnen voortbestaan. Mocht u als lezer ook aan de Russisch orthodoxe kerk in Zwolle willen doneren. Dan kan dit via de twee button opties hier beneden.

U kunt uw giften en donaties doen via de onderstaande opties voor Nederlandse en Belgische bankkaart houders, de verschillende creditcards, of via PayPal.
Daarnaast kunt u ook het machtigingsformulier downloaden, printen en invullen en deze bij de eerstvolgende eredienst bij de kerkwinkel weer inleveren.
Mocht u zelf handmatig een gift willen overmaken, dan is dit natuurlijk ook mogelijk. Dit kan naar het rekeningnummer van de Russisch orthodoxe kerk Zwolle.
– NL36INGB0006634948  ten name van “H H Aartsengel Michaël” –

Actieve giften & donaties spaardoel

Momenteel is de Russisch orthodoxe kerk in Zwolle bezig met het vergaren van financiën voor een nieuwe iconenstasis. U heeft misschien wel gemerkt dat onze huidige iconenstasis aan vervanging toe is. Het kerkbestuur heeft daarom besloten om niet nog een keer een nieuwe mobiele iconenstasis zelf te bouwen,  Maar om een echte iconenstasis zelf te laten maken in Oekraïne. Deze iconenstasis zal in delen gemaakt worden zodat deze via kliksysteem op en afgebouwd kan worden voor erediensten. Het totaal bedrag hiervoor nodig is rond de €1500 (44800.00 grivna). Echter is dit nog wel de oude prijs heeft de producent ons verzekerd gezien de stijgende houtprijs.
Meer hierover kunt u lezen op de donatie pagina van de website hier.

Doel €1500 - Totaal opgehaald:
€205
betaal opties
vladyko Elisej Ganaba
Илья Владимирович Ганаба, Ελισσαίος, Elisej, Eliseos wordt vertaald met Elisa, ook wel Eliza of Eliseüs. Het is een Hebreeuwse naam: אלישע, Elišaʿ, ʾĔlîšaʿ deze betekent "God is mijn redding". Het verhaal van Elisa is te lezen in Koningen 1:19.
Elisej Ganaba
Aartsbischop van Den Haag en Nederland

Bisdom van Den Haag en Nederland

Elisej Ganaba

De eerste Russisch Orthodoxe aartsbisschop was Jakob van Den Haag en Nederland. Deze was dit van 1979 tot 1988. Na Vladyko Jakob volgde Vladimir van Rostov en Novotsjerkassk hem op van 30 december 1988 tot 20 februari 1990. Vervolgens werd bischop Kirill van Smolensk en Kaliningrad van 19/20 februari 1990 – 30 augustus 1991 de aartsbisschop van Den Haag en Nederland. In 2009 werd bisschop Kirill de huidige patriarch van de Russisch orthodoxe kerk. Voor een meer dan 25 jaar had Nederland geen eigen aartsbisschop meer en heeft Aartsbischop Simon van Brussel en België van 30 augustus 1991 tot 28 december 2017 het bisdom van Nederland waargenomen.

In december 2017 (het jaar van het ontstaan van de kerk in Zwolle) kreeg het Nederlandse bisdom een nieuwe eigen aartsbisschop welke overkwam van het bisdom uit Engeland,  Elisej Ganaba van Den Haag en Nederland. Aartsbisschop  Elisej is een zeer actief betrokken bisschop welke vaak door het land reist om de gelovigen bij te staan in de erediensten. Ook staat vladyko Elisej bekend als bruggenbouwer en als een bisschop van het volk. Wij zijn dan ook zeer blij met Elisej Ganaba als Aartsbisschop voor ons land.

Onze kerk & Vladyko

Het bezoek van Vladyko ELISEJ

Cross XLI, by Adam Stanislav

Zondag 8 augustus 2021 was de viering van het feest van de Heilige Panteleimon in onze Theodora kapel in Zwolle. Deze viering mochten wij samen vieren met onze Vladiko (Aartsbischop) Elisej Ganaba. De Heilige Panteleimon is een van de grootste heiligen van de Russisch-Orthodoxe Kerk. Daar draagt hij de titel ‘Grootmartelaar en Genezer’. Zijn ouders hadden hem de naam Pantaleon (Πανταλεων) gegeven. Dat betekent ‘in alles een leeuw’. Vanwege zijn grote compassie voor al zijn medemensen werd hij bij zijn doopsel Panteleimon (Παντελειμων) genoemd: ‘met allen mededogend’. De Heilige Panteleimon werd vermoedelijk geboren in Nicomedia, het huidige Izmit in Turkije. Hij stierf volgens de orthodoxe hagiografie de marteldood in het jaar 305, tijdens de christenvervolging van keizer Maximianus.

Deze eredienst mochten wij samen vieren met onze Vladyko (aartsbischop) Elisej Ganaba van Den Haag en geheel Nederland. Dit was de derde keer dat Vladyko zijn bezoek bracht aan de Russisch orthodoxe kerk in Zwolle, maar de eerste keer zins de kerk in de Theodora kapel gehouden wordt. (voorheen in de kelder van de plantage kerk). Aan het einde van de eredienst ontvingen alle bezoekers een olie kruisje van Vladyko. Na de prachtige eredienst kreeg Vladyko van v.Jewesy een rondleiding door de de Theodora kapel heen. De enorm lovende woorden die Vladyko over de kapel heeft uitgesproken heeft de kerkgemeenschap in alle nederigheid ontvangen.

Na de rondleiding van de kapel werd er een Trapeza (eten en drinken) gehouden. Hierin waren de door de parochianen vele gerechten voorbereid. En heeft Vladyko met velen van de parochianen persoonlijk gesproken. Wij zijn enorm dankbaar en blij dat wij dit Heilige feest gezamenlijk met Vladyko mochten vieren en hopen snel op zijn terugkomst.

Patriarch van de Russisch Orthodoxe kerk

Patriarch Kirill II

Op 3 april 1969 werd Kirill  tot monnik gewijd en op 1 juni 1969 volgde zijn priesterwijding. In 1970 werd hij hoogleraar dogmatische theologie aan de Geestelijke Academie in Leningrad, waar hij van 26 december 1974 tot 1983 rector is. In 1971 werd hij afgevaardigd naar de Wereldraad van Kerken; daarna bleef hij op vele manieren betrokken bij oecumenische contacten. Op 12 september 1971 werd hij verheven tot archimandriet.

Archimandriet Kirill werd op 14 maart 1976 gewijd als bisschop van Vyborg. Op 2 september 1977 volgde zijn verheffing tot aartsbisschop. Op 26 december 1984 werd hij benoemd tot bisschop van Smolensk en Vjazma (vanaf 1989 Smolensk en Kaliningrad geheten). In 1989 werd hij hoofd van het Departement voor Buitenlandse Betrekkingen van de Russisch-orthodoxe Kerk. In 1990/1991 was hij tevens locum tenens van het bisdom Den Haag en Nederland. In 1991 werd hij verheven tot metropoliet. Metropoliet Kirill werd op 5 december 2008 gekozen als locum tenens, na het overlijden van patriarch Aleksi II 5 december 2008. Hij werd op 27 januari 2009 gekozen als patriarch en op 1 februari 2009 geïntroniseerd in de Christus Verlosserkathedraal te Moskou als patriarch van Moskou en geheel Rusland en primaat van de Russisch-orthodoxe Kerk.

patriarch kirill
“We in no way question the healing power of the Holy Mysteries of Christ! And the proof is the fact that after communion our deacons consume the Holy Mysteries from the common Chalice, and not one of them got sick and will never get sick. And where there are no deacons, there are priests, including your unworthy Patriarch and Primate, when he celebrates the Divine Liturgy in his cross church,”
Patriarch Kirill
patriarch van Moskou en geheel Rusland

De kerk & social media

De kerk volgen op social media

Cross XLI, by Adam Stanislav

Het gebruik van social media of online platvormen word door de orthodoxe kerk Zwolle uitsluiten gebruikt om mensen te informeren. Omdat de kerk van Zwolle tamelijk jonge gezinnen als parochianen heeft, vond onze kerk het nodig om toch een “digitale” brug te kunnen slaan tussen de kerk en haar parochianen. De kerk heeft mede hiervoor een actief onderhouden Facebook pagina waar nieuws en alle diensten op bijgehouden worden. Daarnaast heeft de kerk ook een Instagram pagina waar foto’s van elke dienst op geplaatst wordt. Wees vooral welkom om de kerk in Zwolle te volgen op haar social media. 

theodora kapel in de zomer
Theodorahof 20,
8011 AN Zwolle
Nederland

Het kergebouw

De Theodora kapel

De Theodora kapel wordt ook wel gezien als de verborgen parel in het hart van Zwolle. Nog niet veel mensen kennen deze bijzondere plek, maar als je van de gebaande paden afwijkt en door de binnentuin van woon-, zorg- en dienstencentrum Nieuwe Haven wandelt, ontdek je de bescheiden verscholen de Theodorakapel. Dit unieke stukje Zwolle zag aan het begin van de twintigste eeuw het levenslicht als vrouwen klooster.

Vanaf de afronding van de renovatie van het de kapel in 2019 is dit prachtige kerkgebouw Gods huis voor de Russisch orthodoxe gemeenschap in Zwolle. Haar combinatie van haar oude gerenoveerde uiterlijk en nieuwe hedendaagse elementen geeft deze kapel een waarlijk geestelijke ervaring tijdens onze erediensten.

Wij zijn dan ook erg trots en zeer zuinig op deze prachtige kapel.