Welkom op de website van de

Russisch Orthodoxe kerk

Van de Heilige Aartsengel Michaël, aanvoerder van de Hemels Onlichamelijke Krachten, te Zwolle – Patriarchaat van Moskou

Orthodoxe Diensten van zwolle
januari – juli 2021

Zondag 10 januari 10.30 uur, Goddelijke Liturgie 
Zondag 24 januari 16.00 uur, Vesper
Zondag 14 februari 10.30 uur, Goddelijke Liturgie
Zondag 28 februari 16.00 uur, Vesper
Zondag 14 maart 16.00 uur, Vesper
Zondag 28 maart 10.30 uur, Goddelijke Liturgie
Zondag 11 april 10.30 uur, Goddelijke Liturgie
Zondag 25 april 16.00 uur, Vesper
Zondag 9 mei 10.30 uur, Goddelijke Liturgie
Zondag 23 mei 16.00 uur, Vesper
Zondag 13 juni 10.30 uur, Goddelijke Liturgie
Zondag 27 juni 16.00 uur, Vesper
Zondag 11 juli 10.30 uur, Goddelijke Liturgie
Zondag 25 juli 16.00 uur, Vesper

De Russisch Orthodoxe kerk in Zwolle

Hoewel voor Nederlanders de oosters orthodoxe kerk nog een tamelijk onbekende gemeenschap is, bestaat deze echter al een behoorlijke tijd in ons prachtige land.
De Russisch Orthodoxe Kerk met namen, vond haar oorsprong al in 1847 wanneer de Russische Grootvorstin Anna Pauwlowna (uit het Romanov geslacht) trouwt met Willem Frederik George Lodewijk Prins van Oranje, de latere Koning Willem II. Om trouw te blijven aan de orthodoxie heeft zij een kapel laten bouwen vernoemd naar de Heilige Maria Magdalena. Deze kapel bestaat vandaag de dag nog steeds te Den Haag.

Door de jaren heen zijn vele mensen uit het oosten naar Nederland komen verhuizen. Eerst voor werk immigratie, en later op de vlucht voor het Communisme. Hierdoor werd de vraag naar het orthodoxe kerk leven in andere steden van ons land steeds groten, en langzaam maar zeker ontstonden er steeds meer Russisch orthodoxe kerken. Vandaag de dag telt Nederland acht Russisch orthodoxe kerken en twee Russisch Orthodoxe kloosters welke rechtstreeks onder het patriarchaat van Moskou vallen. Hiervan is de kerk van de Heilige Aartsengel Michaël, aanvoerder van de Hemels Onlichamelijke Krachten te Zwolle die is opgericht in 2017 de laatste en tevens de jongste van de acht kerken in Nederland.

De kerk van Zwolle is met namen niet alleen een jonge kerk in haar bestaan, maar prijst zich ook gelukkig met een vast bezoekende gemeenschap van parochianen welke betrekkelijk jong in leeftijd zijn. Velen hebben jonge gezinnen met kinderen en werken in of rondom Zwolle waar zij in de stad zelf ondernemen. Ook is de kerk een tweede thuis geworden voor gelovigen uit andere stromingen zoals Servisch, Griekse, Poolse, en Syrisch orthodoxe. Omdat in Zwolle zowel in het Nederlands, als in het Russisch de diensten gedaan worden heeft de kerk in Zwolle ook Nederlandse parochianen mogen ontvangen. De toenadering van Nederlandse parochianen naar de Russisch orthodoxe kerk is langzaam groeiend maar brengt een unieke diversiteit binnen onze kerkgemeenschap.     

KERKELIJKE priester

Vader Jewsewy

In 1998 is vader Jewsewy gewijd tot priestermonnik in het Orthodoxe klooster in Polen van de Aankondiging van de Moeder Gods te Supraśl. Na terugkomst in Nederland is vader Jewsewy een nieuw klooster begonnen in het pittoreske Friese plaatsje Hemelum.

Door de jaren heen heeft vader Jewsewy niet alleen erg veel ervaring als priester opgedaan in elke vorm van dienst, maar heeft hij ook vele jaren pastoraal werk verleend in diverse detentie centrum in Nederland. 

Momenteel is vader Jewsewy naast priestermonnik in Hemelum ook de priester van zowel de kerk in Zwolle als Leewarden, en is hij de tweede priester van de kerk te Groningen.

Daarnaast verzorgt Vader Jewsewy zowel catechese, en is hij mentor voor nieuwe lectors, koor en diakenen. 

Een priestermonnik onderscheidt zich van een priester, omdat hij een kloboek draagt. Overeenkomstig de woorden van Christus in Matteüs 19:12.
vader Jewsewy
Priester monnik klooster te Hemelum
Hoe gaat een Orthodoxe dienst?

Een introductie

Diensten

Er zijn vele verschillende diensten in de Orthodoxe kerk. In Zwolle wordt de Goddelijke Liturgie en de Vesper het meest gevierd.

Traditie & Gebruiken

Hoewel deelnemen aan de gebruiken nimmer een verplichting is, zijn er wel gebruiken die onze parocianen volgen tijdens een dienst.

Het Koor

In een Orthodoxe kerk wordt geen gebruik gemaakt van instrumenten en wordt er gezongen door een koor van ongeveer vijf mensen.

de sacramenten

De Orthodoxe kerk is gebruikt haar sacramenten nog van voor het schisma van 1054. Deze worden vandaag de dag nog steeds onderhouden.

Iconen

Onze Iconen zijn een reflectie van de heiligen en wij vragen aan deze heiligen  om voorbeden voor ons te doen. 

Orthodoxe kalender

De meeste Russisch orthodoxe kerken hanteren de Juliaanse kalander voor haar feesten. Ook in Zwolle is dit het geval

Altaar dienaar & LEzer

In Orthodoxe kerken wordt gebruik gemaakt van Altaar dienaars welke de priester helpen, en een Lezer welke verschillende lezingen doet.

Gesproken talen

Onze diensten zijn in het Nederlands, Russisch en natuurlijk het kerkslavisch. Onze priester spreekt echter vele talen. 

iconostase

Een iconostase is een wand samengesteld uit iconen in de orthodoxe kerken. De altaarruimte wordt door deze iconostase afgeschermd.

Ελισσαίος, Eliseos wordt vertaald met Elisa, ook wel Eliza of Eliseüs. Het is een Hebreeuwse naam: אלישע, Elišaʿ, ʾĔlîšaʿ en betekent "God is mijn redding"
Eminentie ELISEOS GANABA
Aartsbisschop van Den Haag en Nederland
Aartsbisschop van Den Haag en Nederland

Eliseos Ganaba

Ruim een kwart eeuw heeft het bisdom van de Russisch orthodoxe kerk in Nederland het zonder de aanwezigheid van een Aartsbisschop moeten doen. Na Aartsbisschoppen Jacobus van Den Haag en Nederland (1972 -1988), Vladimir van Rostov (1988 – 1990), en Kirill van Smolensk en Kaliningrad (1990 – 1991, huidige patriarch van Moskou), Heeft het Nederlandse bisdom voor een lange tijd onder de hoede van Aartsbisschop Simon van Brussel en België (1991 – 2017) gestaan. Deze Aartsbisschop heeft tevens ook de kerkelijke zegen gegeven voor de oprichting van de kerk te Zwolle.

Sins 2017 prijzen wij ons weer gelukkig met onze eigen Aartsbisschop zijne eminentie Eliseos Ganaba van Den Haag en Nederland. Zijne eminentie is overgekomen van het Bisdom van Engeland en staat bekend als een bruggenbouwer binnen de Russisch orthodoxe kerk waarin het Russisch orthodoxe geloof gepaard gaat met het aanpassen in de Nederlandse samenleving. 

Zijn vele jaren aan ervaring en wijsheid als Aartsbisschop heeft voor een gevoel van geestelijke kennis, stabiliteit, en perspectief gezorgd binnen de Russisch orthodoxe gemeenschap in Nederland.

de Russisch orthodoxe kerk zwolle op Social media

U kunt ons volgen op facebook en instagram

Omdat de bezoekers van onze  kerk in Zwolle vaak betrekkelijk jong zijn, hebben wij hiervoor twee social media kanalen aan gemaakt. Elke dienst worden nieuwe foto’s gedeeld. Wij gebruiken deze kanalen puur als informatie bron. Wilt u inhoudelijke informatie over onze diensten of heeft u een vraag, dan raden wij u aan om contact op te nemen met de priester. 


Theodorahof 20,
8011 AA Zwolle
Nederland
onze locatie

De Theodora kapel

Sinds begin vorige eeuw ligt de Theodorakapel bescheiden verscholen op het terrein van woonzorgcentrum Nieuwe Haven van IJsselheem. De Theodorakapel is flink gerenoveerd en in oude luister hersteld.

De combinatie van haar oude karakter, moderne hedendaagse faciliteiten, en prachtige akoestiek en daglicht inval, geeft deze kapel een ware geestelijke belevenis tijdens de kerkdiensten.

Sins  2019 is de Russisch Orthodoxe kerk te Zwolle verhuist van de Plantage kerk naar deze prachtige kapel. De overgang gaf de kerk eindelijk haar mogelijkheid om de Goddelijke Liturgie op de zondag te kunnen houden. 

Deze prachtige kapel geeft de mogelijkheid aan de kerk om maximaal 250 mensen te ontvangen met voldoende beweging ruimte over, echter met de huidige Covid regels heeft de kerk besloten dit op een maximum van 30 bezoekers te houden.

Om de twee zondagen wordt de kapel door onze kerk gebruikt om onze diensten te kunnen vieren. Er zijn dus 2x per maand op een zondag diensten bij ons in Zwolle.

Donaties & Giften

Zonder uw hulp zou onze kerk niet bestaan

Wij zijn enorm dankbaar voor de donaties die wij mochten ontvangen van zowel onze kerk bezoekers, als andere parochies en/of priesters in het land. Zonder deze giften zou de Russisch orthodoxe kerk van Zwolle niet hebben bestaan.