Vrijwilligerswerk

Men denkt al vlug dat het een “christelijk houding” is om vrijwilligers werk te doen. Echter kan men er dan van uitgaan dat door een activiteit zoals vrijwilligers werk het hem/haar een beter christen zou maakt. Dat zou betekenen dat door het doen van vrijwilligers werk men een beter christen zou zijn, dan die gene die dit niet zouden doen. Dit is echter de verkeerde houding. Ook motieven zoals het christelijk geloof brengen aan de hand van vrijwilligerswerk is een incorrecte houding. Dit is omdat men iets terug verwacht voor de gedane vrijwilligerswerk, namelijk het evangeliseren van het christelijk geloof. De christelijke insteek zoals vele heiligen dit voor ons deden is dat je je naaste lief hebt zoals jezelf. Dit betekend dat je zonder voorbehoud van iets je naaste mens die jouw hulp zou kunnen hebben helpt. Het maakt dan ook niks uit of deze van een andere etniciteit is, een ander geloof heeft, of zelfs oordelend is over hoe jij bent. De ware orthodoxe insteek is zelfs dat je er geen erkenning of dank voor verwacht en je middelen die jij hebt deel met de gene die dit nodig zouden hebben. Dit is dan ook een zuiver en helder onderdeel van orthodoxe nederigheid waarin de gene die jij helpt niet nederig is voor dat wat hij ontvangt van jouw, maar dat jij in alle nederigheid deze persoon helpt. 

Vrijwilligerswerk in de kerk

Elke kerk heeft vrijwilligers nodig. Of het nu om het schoonhouden van de kerk gaat, of bij het bemannen van de kerk winkel.