Terms of service

Kamer van koophandel registratie

De Russisch Orthodoxe kerk van de Heilige Aartsengel Michael, aanvoerder van de hemels onlichamelijke krachten te Zwolle met als stichting naam “H. H. Aartsengel Michaël” Is geregistreerd in het Nederlandse register van de kamer van koophandel onder het nummer 75081288. Het officieel geregistreerde adres van de Russisch orthodoxe kerk te Zwolle is gedaan op naam van het Russisch orthodoxe klooster van de Heilige Nicolaas van Myra aan de Buorren 18, 8584 VC te Hemelum Friesland. De stichting “H. H. Aartsengel Michaël” van de Russisch orthodoxe kerk te Zwolle valt onder stichting Orthodox welzijn welke de beheer stichting is van het Russisch Orthodox klooster te Hemelum. Omdat de Russisch orthodoxe kerk te Zwolle een stichting is heeft de stichting geen btw maar een rsin nummer. Deze is echter op goed verklaarbare reden aan te vragen via één van de bestuursleden. Dit kan gedaan worden via het email adres info@orthodoxekerkzwolle.nl 

Financiële transactie en retour beleid.

Omdat de website van de Russisch orthodoxe kerk van de Heilige Aartsengel Michael, aanvoerder van de hemels onlichamelijke krachten te Zwolle een optie bied tot financiële transacties in de vorm van gift en/of donaties welke door het betaalplatform mollie payments gedaan worden is de kerk wettelijk verplicht gesteld om een retour beleid zichtbaar op de website op te stellen.

1) Gemaakte donaties door bezoekers van de website van de Russisch orthodoxe kerk van de Heilige Aartsengel Michael, aanvoerder van de hemels onlichamelijke krachten te Zwolle welke gedaan worden via het online betaalplatform mollie payments  welke te vinden is op deze website kunnen niet in aanmerking komen voor restitutie. De Russisch orthodoxe kerk te Zwolle verwacht dan ook van onze bezoekers op deze website welke giften/donaties doen dat deze uit wel overwogen beweging doen. 

2) De automatische machtiging voor herhaaldelijke incasso middels via het betaalplatform mollie payments, of via het via het downloaden, invullen, en inleveren van het machtigings-formulier is eveneens gesteld aan het retourbeleid welke te vinden is in punt 1 van dit financiële transactie en retour beleid. Donateurs kunnen zelf deze automatische machtiging stop zetten door een verzoek te sturen via mail naar info@orthodoxekerkzwolle.nl welke van de stichting haar kant dan stop gezet wordt. Bij herhaaldelijk onsuccesvol incassering zal eveneens de automatische incasso stop gezet worden. Geen verdere acties zullen hierop naar de donateur ondernomen worden om alsnog het verschuldigde incasso bedrag te vorderen.     

Privacy policy 

Russisch orthodoxe kerk Zwolle, gevestigd aan Theodorahof 20, 8011 AA Zwolle, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

Home

Theodorahof 20, 8011 AA Zwolle

+31 (0)514 581 537

Het voltallige kerkbestuur zijn de Functionaris(en) Gegevensbescherming van Russisch orthodoxe kerk Zwolle deze zijn te bereiken via info@orthodoxekerkzwolle.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

Russisch orthodoxe kerk Zwolle verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– Voor- en achternaam
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– Internetbrowser en apparaat type
– Bankrekeningnummer

Persoonsgegevens die wij verwerken

Russisch orthodoxe kerk Zwolle verwerkt geen persoonsgegevens omdat op onze site geen persoonsgegevens achter gelaten kunnen worden. Ook gebruiken we geen social media plugins.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Russisch orthodoxe kerk Zwolle verwerkt geen bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@orthodoxekerkzwolle.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Russisch orthodoxe kerk Zwolle verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– Het afhandelen van uw betaling
– Russisch orthodoxe kerk Zwolle verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming

Russisch orthodoxe kerk Zwolle neemt #responsibility op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Russisch orthodoxe kerk Zwolle) tussen zit. Russisch orthodoxe kerk Zwolle gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen: #use_explanation

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Russisch orthodoxe kerk Zwolle bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens: 1 jaar.

Delen van persoon gegevens met derden

Russisch orthodoxe kerk Zwolle deelt uw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die u gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Russisch orthodoxe kerk Zwolle blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Daarnaast verstrekt Russisch orthodoxe kerk Zwolle uw persoonsgegevens aan andere derden. Dit doen wij alleen met uw nadrukkelijke toestemming.

Russisch orthodoxe kerk Zwolle verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies of vergelijkbare techniek die wij gebruiken

Russisch orthodoxe kerk Zwolle gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Russisch orthodoxe kerk Zwolle gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Russisch orthodoxe kerk Zwolle gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Russisch orthodoxe kerk Zwolle gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dit kunt u zelf doen via de persoonlijke instellingen van uw account. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door ons bedrijf en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. Wilt u gebruik maken van uw recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heeft u andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar info@orthodoxekerkzwolle.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. Russisch orthodoxe kerk Zwolle zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op uw verzoek reageren. Russisch orthodoxe kerk Zwolle wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Russisch orthodoxe kerk Zwolle en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@orthodoxekerkzwolle.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Russisch orthodoxe kerk Zwolle wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Russisch orthodoxe kerk Zwolle neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@orthodoxekerkzwolle.nl

Russisch orthodoxe kerk Zwolle neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@orthodoxekerkzwolle.nl. Russisch orthodoxe kerk Zwolle heeft de volgende maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen.