Welkom op de website van de Russich orthodoxe kerk

Heilige Aartsengel Michaël, aanvoerder van de Hemels Onlichamelijke Krachten

te Zwolle. Patriarchaat van Moskou, bisdom van Den Haag en Nederland

Kerkdienst agenda 2021-2022
Cross XLI, by Adam Stanislav

Zondag 8 augustus

Zondag 25 augustus

Zondag 12 september

Zondag 26 september

Zondag 10 oktober

Zondag 24 oktober

Zondag 7 november

Zondag 21 november

Zondag 12 december

Zondag 2 januari (2022)

17:00 uur – Grote Vesper (Met Vladyko Elisej Ganaba)

16.00 uur – Grote Vesper

10.30 uur  – Goddelijke Liturgie

16.00 uur – Grote Vesper – Feest v Kruisverheffing (vasten)

10.30 uur – Goddelijke Liturgie

16.00 uur – Grote Vesper

16.00 uur  – Grote Vesper

10.30 uur  – Goddelijke Liturgie  Parochiefeest HH Aartsengel Michael *

10.30 uur  – Goddelijke Liturgie

16.00 uur  – Nieuwjaarsvesper

* Dezen en alle andere diensten is onder voorbehoud ivm onze locatie

de oorsprong van de kerk in zwolle

De Orthodoxe Geschiedenis van Nederland

Cross XLI, by Adam Stanislav

Hoewel voor vele Nederlanders de oosters orthodoxe kerken vandaag de dag nog steeds relatief onbekend is, gaat het ontstaan van de Russisch orthodoxe kerk in ons prachtige land verder terug dan de meeste mensen weten. De eerste religieuze interactie vind plaats op 18 augustus 1697 wanneer tussen de doop aantekeningen van Antje Bruijn door Dominee Georgius Henricus Petri van de  Evangelisch Lutherse kerk te Zaandam het volgende wordt geschreven: “des morgens ten 8 uuren de Czaar of grootvorst van Moscovien Pieter Alexewis, in een Ceuls schuitje met 6 Moscowiters alhier op Sardam incognito is aangekomen”. Het is dan ook aannemelijk dat de orthodoxe Tsaar Peter 1 (de grote) speciaal voor deze doop naar de protestants Lutherse kerk is gereisd om de doop bij te wonen en dus voor het eerste met het Nederlandse protestantisme te maken kreeg.

De eerste Russisch orthodoxe kerk in Nederland vindt haar oorsprong met het huwelijk van grootvorstin Anna Paulowna (1795-1895) met Willem Frederik George Lodewijk Prins van Oranje, de latere Koning Willem II (1792-1849), dat in 1816 werd gesloten in St. Petersburg. Speciaal omdat zij haar Russisch Orthodoxe geloof mocht behouden heeft zij de kapel van Heilige Maria Magdalena laten bouwen. Het is daarmee de oudste nog actieve Russisch-orthodoxe kerk in Nederland. De traditie wilde dat de grootvorstinnen van het geslacht Romanov ook na hun huwelijk hun orthodoxie trouw bleven, om aan te geven dat men zonder meer gelijktijdig tot verschillende kerkgenootschappen kon behoren. De inrichting van een kapel, die de uitoefening van de orthodoxe eredienst mogelijk moest maken, behoorde dan ook tot de bruidsschat van de grootvorstinnen. Ondanks dat deze kapel herhaaldelijk is verplaats, is deze kerk vandaag de dag nog steeds actief en worden er hier diensten gehouden.

Tussen 1917 en 1991 vielen vele Slavisch orthodoxe landen onder het Bolsjewiek bewind. Onder het communisme kende de Russisch Orthodoxe kerk harde tijden en was in een bepaalde periode bijna zelfs verdwenen. Vele Russen vluchtte naar het westen waar Nederland één van de meer populairdere bestemmingen was. Om aan de Orthodoxe behoefte van gevluchte Russen te kunnen voldoen werden er langzaam door de jaren heen door heel Nederland Russisch orthodoxe parochies gebouwd. Vandaag de dag telt Nederland acht parochies waarvan de kerk in Zwolle de laatste en de jongste is.

Hoewel in Zwolle pas vele jaren later een Russisch Orthodoxe kerk werd opgezet, heeft onze stad hier toch veel eerder in een hoofdrol verworven. In 1988 tijdens het vieren van het 1000 jarig bestaan van de Russisch Orthodoxe kerk ontving in Zwolle de toenmalige Koningin Beatrix een icoon in ontvangst. Echter was het pas in 2017 wanneer door toenemende Slavische bewoners in onze regio gevraagd werd om een parochie te starten in Zwolle. Deze zegen werd vervolgens verleend door Aartsbisschop Simon van Brussel en België die toen het bisdom van Nederland nog waarnam. De kerk begon in de souterrain van de plantage kerk maar moest al vrij snel door groei uitwijken naar een nieuwe locatie. Met de renovatie van de Theodora kapel verhuisde de kerk naar deze locatie en kreeg het een meer permanente karakter. Vandaag de dag is het een geestelijk thuis voor vele Russen, Witrussen, Oekraïners, Polen, Azerbaijan, Grieken, en zelf Syriërs. Ook is er binnen de kerk in Zwolle het laatste jaar een groeiend aantal Nederlanders welke ontvangen worden binnen de orthodoxie. Dit maakt de parochie in Zwolle een multiculturele maar hechte kerkgemeenschap.   

icoon heilige michael
"In die tijd zal Michaël opstaan, de grote vorst, hij die uw volksgenoten bijstaat. Het zal een benauwde tijd zijn, zoals er niet geweest is sinds er een volk is geweest tot op die tijd. In die tijd zal uw volk ontkomen: ieder die gevonden wordt, opgeschreven in het boek."
Daniel 12:1
Grieks icoon van de heilige aarstengel Michaël Taxiarkhis
de heilige van de kerk en van de stad Zwolle

Heilige Aartsengel Michaël

De naam Michaël betekent: “Wie is als God?” Hij wordt daarom gezien als de engel met het vlammend zwaard die Adam uit het paradijs verdreef, nadat deze als God had willen zijn. Om dit zwaard herkennen wij hem ook als de engel die Jozua tegemoet trad bij Jericho‚ en die zich noemde: “Aanvoerder van Gods Kracht” (Joz. 5: 14). Zijn naam wordt herhaaldelijk genoemd in de profetieën van Daniël (10: 13, 10: 21, 12: 1) als de grote Vorst, de Beschermer van Gods volk. In de Judas-brief heet hij: de Aartsengel Michaël (Jud. 9). Het Boek der Openbaring noemt opnieuw zijn aanvoerderschap: “Michaël en zijn engelen streden tegen de draak …” (Opb. 12: 7). Daarnaast is hij de bescherm heilige van de stad Zwolle. Om dit alles vereren wij de heilige aartsengel Michaël en hebben wij onze kerk naar hem vernoemd. 

Op verschillende plekken in de stad kun je de beschermengel nog tegenkomen zoals in en op de Grote Kerk, in een gevelsteen bij de Sassenpoort, midden op de Grote Markt als De Glazen Engel

Hoe gaat een Orthodoxe kerkdienst

Een introductie

Cross XLI, by Adam Stanislav

kerk diensten

Er zijn verschillende orthodoxe kerkdiensten die gehouden worden. De meest voorkomende zijn de Goddelijke Liturgie en de Vespers.

Sacrementen

Binnen de Orthodoxie kennen wij zeven sacramenten welke wij zins voor de ongesplitste kerk voor 1054 nog steeds onderhouden.

Traditie & gebruiken

Hoewel het nimmer een verplichting is om de gebruiken over te nemen, Zijn er vele tradities die onze parochianen tijdens een dienst gedaan doen.

Lezer & Altaardienaar

De geestelijkheid in een orthodoxe kerk bestaat naast een priester en/of diaken ook uit altaardienaars, en een lezer.

Het koor & Zang

De zang wordt uitsluitend in een Orthodoxe kerk gedaan door het koor. In Zwolle bestaat het koor uit vijf vaste leden.

Gesproken talen

Een eredienst wordt voornamelijk in het kerkslavisch en Russisch gedaan. Daarnaast wordt dit ook in het Nederlands gedaan.

Iconen & Iconenstase

Iconen zijn reflecties van Heiligen welke wij vereren. De belangrijkste zijn permanente die in de iconenstase

Orthodoxe kalender

Binnen onze kerk houden wij ons aan de Juliaanse kalender. Echter hebben wij ook vieringen volgens de Gregoriaanse kalender.

Orthodoxe feesten

Binnen de orthodoxie is er elke dag wel een feest van een heilige. Maar vooraan hierin zijn de twaalf grote feesten met als belangrijkste het Pascha.

Officiant

Vader Jewsewy

Vader Jewsewy  is in 1998 tot priestermonnik gewijd in het orthodoxe klooster het van de Aankondiging van de Moeder Gods te Supraśl in Polen. Een priestermonnik onderscheidt zich van een priester, omdat hij een kloboek draagt. Dat is een hoge hoed met een sluier, die aangeeft dat je de sluier van het monnikschap draagt, overeenkomstig de woorden van Christus in Matteüs 19:12. Na mijn priesterwijding in 1998 droeg ik voor het eerst de priestergewaden.

Eenmaal terug in Nederland aangekomen werkte vader Jewsewy eerst als tweede priester in de parochie van zijn broer in Groningen vader Onufry. Al snel kwam er een klooster in het pittoreske Friese plaatsje Hemelum. Daaropvolgend  kwamen de parochies van Leeuwarden en Zwolle bij zijn taken als priester. Daarnaast heeft vader Jewsewy een lange tijd werkzaamheden verricht als priester in diverse penitentiaire inrichtingen in Nederland. Kort geleden heeft hij hier mee moeten stoppen.      

vader jewsewy
,,Een priestermonnik onderscheidt zich van een priester, omdat hij een kloboek draagt. Dat is een hoge hoed met een sluier, die aangeeft dat je de sluier van het monnikschap draagt, overeenkomstig de woorden van Christus in Matteüs 19:12.
Vader Jewsewy
Priester van de parochie in Zwolle
Giften & en donaties

Zonder u kan onze kerk niet voort bestaan

Cross XLI, by Adam Stanislav

Enorm dankbaar zijn wij met de giften en donaties die door de jaren heen gegeven zijn aan de orthodoxe kerk in Zwolle. Wij willen dan ook alle parochianen, andere kerken en/of priesters, het bedrijfsleven, en andere organisaties met nederigheid bedanken voor alles wat door u allen aan ons gegeven is. Zonder u allen had de kerk in Zwolle niet kunnen voortbestaan. Mocht u ook als lezer  aan de kerk in Zwolle willen doneren. Dan kan dit via de twee button opties hier beneden. 

 

vladyko Elisej Ganaba
Илья Владимирович Ганаба, Ελισσαίος, Elisej, Eliseos wordt vertaald met Elisa, ook wel Eliza of Eliseüs. Het is een Hebreeuwse naam: אלישע, Elišaʿ, ʾĔlîšaʿ deze betekent "God is mijn redding". Het verhaal van Elisa is te lezen in Koningen 1:19.
Elisej Ganaba
Aartsbischop van Den Haag en Nederland
Bisdom van Den Haag en Nederland

Elisej Ganaba

De eerste Russisch Orthodoxe aartsbisschop was Jakob van Den Haag en Nederland. Deze was dit van 1979 tot 1988. Na Vladyko Jakob volgde Vladimir van Rostov en Novotsjerkassk hem op van 30 december 1988 tot 20 februari 1990. Vervolgens werd bischop Kirill van Smolensk en Kaliningrad van 19/20 februari 1990 – 30 augustus 1991 de aartsbisschop van Den Haag en Nederland. In 2009 werd bisschop Kirill de huidige patriarch van de Russisch orthodoxe kerk. Voor een meer dan 25 jaar had Nederland geen eigen aartsbisschop meer en heeft Aartsbischop Simon van Brussel en België van 30 augustus 1991 tot 28 december 2017 het bisdom van Nederland waargenomen.

In december 2017 (het jaar van het ontstaan van de kerk in Zwolle) kreeg het Nederlandse bisdom een nieuwe eigen aartsbisschop welke overkwam van het bisdom uit Engeland,  Elisej Ganaba van Den Haag en Nederland. Aartsbisschop  Elisej is een zeer actief betrokken bisschop welke vaak door het land reist om de gelovigen bij te staan in de erediensten. Ook staat vladyko Elisej bekend als bruggenbouwer en als een bisschop van het volk. Wij zijn dan ook zeer blij met Elisej Ganaba als Aartsbisschop voor ons land.

De kerk & social media

De kerk volgen op social media

Cross XLI, by Adam Stanislav

Het gebruik van social media of online platvormen word door de Orthodoxe kerk uitsluiten gebruikt om mensen te informeren. Omdat de kerk van Zwolle tamelijk jonge gezinnen als parochianen heeft, vond onze kerk het nodig om toch een “digitale” brug te kunnen slaan tussen de kerk en haar parochianen. De kerk heeft mede hiervoor een actief onderhouden Facebook pagina waar nieuws en alle diensten op bijgehouden worden. Daarnaast heeft de kerk ook een Instagram pagina waar foto’s van elke dienst op geplaatst wordt. Wees vooral welkom om de kerk in Zwolle te volgen op haar social media. 

Het kergebouw

De Theodora kapel

De Theodora kapel wordt ook wel gezien als de verborgen parel in het hart van Zwolle. Nog niet veel mensen kennen deze bijzondere plek, maar als je van de gebaande paden afwijkt en door de binnentuin van woon-, zorg- en dienstencentrum Nieuwe Haven wandelt, ontdek je de bescheiden verscholen de Theodorakapel. Dit unieke stukje Zwolle zag aan het begin van de twintigste eeuw het levenslicht als vrouwen klooster.

Vanaf de afronding van de renovatie van het de kapel in 2019 is dit prachtige kerkgebouw Gods huis voor de Russisch orthodoxe gemeenschap in Zwolle. Haar combinatie van haar oude gerenoveerde uiterlijk in combinatie van nieuwe hedendaagse elementen geeft deze kapel een waarlijk geestelijke ervaring tijdens onze erediensten.

theodora kapel in de zomer
Theodorahof 20,
8011 AN Zwolle
Nederland