Pelgrimage in Nederland

Het icoon van de heiligen der lage landen

Cross XLI, by Adam Stanislav
icoon heiligen van de lage landen
Russisch orthodoxe icoon van de heiligen van der lage landen 

Als men aan de heiligen binnen de (oosterse) orthodoxie denkt, dan neemt men vaak aan dat dit naast de Bijbelse heiligen het ook alleen maar gaat om Griekse, Slavische of oriëntaalse heiligen. Maar niks is minder waar, in elk land zijn heiligen te vinden welke ook binnen de orthodoxe kerken vereerd worden. Nederland en België zijn daar geen uitzondering in. Dit komt omdat we voor het grote schisma van 1054 nog één kerk waren. Rooms Katholicisme of Orthodoxie bestonden toen nog niet en toch waren er al missionarissen en bisschoppen die het woord van Christus predikten in verre landen waaronder Nederland en België. Wij noemen deze heiligen dan ook “De heiligen van de lage landen”. Deze heiligen zijn dan ook weer ver buiten onze eigen land grenzen bekend in bijvoorbeeld Griekenland of Rusland, en worden daar ook vereerd. 

Niet alle heiligen van de lage landen hebben een pelgrimsplek en zeker niet allemaal in Nederland. Men moet bedenken dat deze heiligen tijdens hun leven soms maar enkele jaren in de lage landen hun werk deden, of bij het verlaten van het aardse leven hun relikwieën overgebracht werden naar andere landen waar deze heiligen ook belangrijk waren.  Toch zijn er plekken voor orthodoxe gelovigen waar men voor pelgrimage naar toe kan gaan om de relikwieën te bezoeken in onze lage landen. Maar voor iemand dit besluit te doen moet men allereerst een paar dingen weten. Ten eerste, wie waren deze heiligen, wat hebben zij voor werk in Christus gedaan en waarom zijn deze heilig verklaard. Ten Tweede, Wat houd een pelgrimage in en hoe doe ik een pelgrimage. 


Op het eerste kunnen wij hier alleen maar in de basis een antwoord geven. U zult dus zelf over de heiligen van de lage landen meer moeten zoeken. Misschien zou je dit kunnen ervaren als een onderdeel van de pelgrimage waarin de pelgrimage eigenlijk begint met de wijsbegeerte over de heilige zelf. In het tweede kunnen wij u toch echt via een website geen goed advies geven en zou dit tevens ook ongepast zijn. Om te begrijpen wat een pelgrimage inhoud zou u een gesprek met een orthodoxe priester moeten aangaan. 

Hierboven ziet u het icoon van “De heiligen van de lage landen” geschreven door Natalja Ermakova. Er zijn hier twee iconen van bekend. De eerste ligt in het vrouwen klooster van de geboorte van de Moeder Gods te Asten. De tweede ligt in de Russisch orthodoxe kerk van de Heilige Nicolaas van Myra  te Amsterdam. Echter zijn beide iconen niet het zelfde. Het icoon wat u hierboven ziet is het Russisch orthodoxe icoon. 

Op het icoon zien we 15 heiligen. Dit is echter niet omdat de lage landen maar 15 heiligen heeft. Nee hier is bij de opdracht van het maken van de icoon een zorgvuldige selectie voor gemaakt. Echter heeft de iconenschrijver er wel nadrukkelijk voor gezorgd dat een weerspiegeling van meerdere heiligen op het icoon te zien is doodmiddel van zichtbare aureolen achter heiligen die op de voorgrond staan. Op de voorgrond zien we het altaar staan welke gebouwd is op het bloed van de martelaren. We zien een groep heiligen staan met op de voorgrond de heilige Cunera en de heilige Dymphna. Er achter zien we dus aan de aureolen al een groep martelaars heiligen. Dan bij het altaar staan de bisschoppen en priesters. Deze hebben tijdens hun leven de liturgie kunnen voltrekken. We zien hier de heiligen Bonifatius, Willibrord, Servaas, Lambert, diaken Adelbert, priestermonnik Werenfried, Jeroen, en Armandus.  Ook achter hen zijn meerdere aureolen te zien welke staan voor meerdere heiligen welke bisschop of priester waren. In de rechter benedenhoek staat symbolisch een klooster afgebeeld met drie heiligen. De heilige Radboud bisschop van Utrecht, de heilige Gertrudis, en de heilige Walburga.  Als laatste vinden we er boven tussen de bomen de heilige Bavo en de heilige Oda. De individuele iconen van de meeste van deze heiligen kunt u zien als u op deze pagina naar beneden scrolt. Hier vind u ook de iconen van de Heilige Frederik, bisschop van Utrecht, de Heilige Hubert, en de Heilige Johannes van Sjanghai en San Fransico. Deze staan niet afgebeeld op het icoon van heiligen der lage landen.  

 

De Heiligen der lage landen

(van Nederland en België)

Cross XLI, by Adam Stanislav
icoon heilige bonifatius

Heilige BONIFATIUS

Apostel der Duitsers
Feestdag: 5 juni (jul. kalender)

Heilige
Cunera

Cunera van Rhenen
Feestdag: 12 juni (jul. kalender)

Heilige
Servaas

Servaas van Maastricht
Feestdag: 13 mei (jul. kalender)

Heilige
Oda

Oda van Brabant
Feestdag: 28 november (jul. kalender)

Heilige
Willibrord

Apostel der Friezen
Feestdag: 7 november (jul. kalender)

Heilige
Adelbert

Adelbert van Egmond
Feestdag: 25 juni (jul. kalender)

Heilige
Frederik

Frederik 1 van Utrecht
Feestdag: 18 juli (jul. kalender)

Heilige
Lambert

Lambertus van Luik en Maastricht
Feestdag: 17 september

Heilige
Hubert

Hubertus van Luik
Feestdag: 3 november

Heilige
Dymphna

Dimpna van Geel
Feestdag: 15 mei

Heilige
Jeroen

Jeroen van Noordwijk
Feestdag: 17 augustus

Heilige
Amandus

Apostel der Franken
Feestdag: 6 februari

Heilige
Gertrudis

Gertrudis van Nijvel
Feestdag: 17 maart

Heilige
walburga

Metgezel van de heilige Bonifatius
Feestdag: 25 februari (en 1 mei)

Heilige
Johannes

Van Shanghai en San Francisco
Feestdag: 2 juli

Heiligen verbonden aan de lage landen welke geen icoon bekend van is.

– Heilige Odulphus
– Heilige Radboud van Utrecht
– Heilige Bavo
– Heilige Werenfried
– Heilige Maternus
– Heilige Gondulfus
– Heilige Monulfus
– Heilige Wigbert van Rathmelsigi
– Heilige Waldetrudis van Bergen
– Heilige Gerardus van Brogne
– Heilige Goedele van Brussel

– Heilige Alberik
– Heilige Amelberga
– Heilige Ansfridus
– Heilige Candidus
– Heilige Designatus
– Heilige Hunger van Utrecht
– Heilige Otger
– Heilige Wiro van Roermond
– Heilige Landrada van Munsterbilzen
– Heilige Pharaïldis van Gent
– Heilige Guido van Anderlecht

– Heilige Engelmundus 
– Heilige Eoban
– Heilige Falco
– Heilige Liudger
– Heilige Marcellinus van Deventer
– Heilige Lebuinus
– Heilige Perpetuus van Maastricht
– Heilige Gregorius
– Heilige Begga van Andenne
– Heiligen Harlindis en Relindis van Aldeneik