Necropolis

Eeuwige gedachtenis aan de geestelijken en alle orthodoxe gelovigen over de gehele wereld. Wij bidden het onderstaande gebed voor Patriarchen, Metropolieten, Bisschoppen, Priesters, Diakenen en Lezers. Wij bidden het onderstaande gebed voor gezinsleden, familie, vrienden, kennissen en collega’s welke uw door u geroepen zijn uit het aardse rijk. 

Eeuwige gedachtenis voor alle geestelijken die in God’s naam in het Russisch orthodoxe Bisdom van Den Haag en geheel Nederland gediend hebben. Zij hebben onzelfzuchtig het ambt bekleed tot het einde van hun aardse leven waarin vandaag de dag wij als Russisch orthodoxe gelovigen ons geloof in Christus nog steeds kunnen praktiseren binnen Nederland. Neemt u hen mee in uw gebeden.  

Almachtige God, steun in ons leven. Iedereen zal voor Uw ogen verschijnen op het afgesproken uur. Op verschillende manieren, maar altijd op het juiste moment, verschijnen we allemaal voor de rechtbank voor uw oordeel. We bidden tot u, Vader, heb medelijden met de zielen van onze overleden broeders, ouders, kinderen en geliefden. Schenk hun uw genade, terwijl u zonden vergeeft van hen die oprecht berouw tonen. Verlos hen van kwelling, vergeef en heb medelijden met hun onvrijwillige zonden begaan uit onwetendheid. Terwijl de kinderen om vergeving vragen van hun ouders, bidden we ook om vergeving. Heer Almachtig, we bidden u met oprecht geloof en voor de bekering van alle doden, wier as niet begraven is, wiens gedachten onduidelijk zijn. Gun hen een eerlijk proces, maar red hem van duivelse kwelling. Verlos hun ziel van het eeuwige ronddwalen over de zondige aarde, neem weg onder je dekking.

Amen. 

Cross XLI, by Adam Stanislav

Sergei
Ovsiannikov

Aartspriester Nikolaas van Myra Amsterdam
1952 - 2018

Vader Sergei was zins 1999 tot aan zijn heen gaan de rector van de Russisch-Orthodoxe parochie van de Heilige Nikolaas van Myra te Amsterdam. Naast priester was hij ook filosoof, dichter, en schrijver.
+ Eeuwige gedachtenis

Grigoriy Krasnotsvetov

Aartspriester Alexander Nevsky Rotterdam
1961 - 2017

Vader Grigoriy was een priester welke uit een familie kwam van generaties welke priester werden. Vader Grigoriy is misschien nog wel het meest bekend geworden door de bouw van de Heilige Alexander Nevsky kathedraal in Rotterdam welke geheel gebouwd is volgens de Russisch stijl. 
+ Eeuwige gedachtenis

Eustratius Bergman

Priester Moeder Gods van het Snelle Verhoor Rotterdam (oude kerk)
1940 - 2005

Vader Eustratius werd tot priester gewijd door Vladyka Dionisius vlak voor zijn heen gaan. Gedurende deze periode was de Russisch orthodoxe kerk in Rotterdam nog de kleine parochie Moeder Gods van het Snelle Verhoor. Het voortbestaan van de huidige parochie van Alexander Nevsky heeft veel te danken aan haar voortbestaan door deze priester.  
+ Eeuwige gedachtenis

Alexis
Voogd

Aartspriester Nikolaas van Myra Amsterdam
1927 - 2002

Vader Alexis kenden veel mensen misschien wel als docent Russisch aan de universiteit van Amsterdam (UVA). Daarnaast was hij de belangrijkste grondlegger en later de rector van de Russisch-Orthodoxe parochie Nikolaas van Myra in Amsterdam.
+ Eeuwige gedachtenis

Adriaan
Korporaal

Archimandriet Geboorte van Johannes de Doper klooster Den Haag
1913 - 2002

Aan vader Adriaan hebben wij vandaag de dag veel te danken voor het vertalen van liturgische boeken zoals; de Apostel en het Evangelie, het Liturgokon, het Getijdenboek, het Oktoich, de Meneon, de Triodion en teksten vanuit het cyrillisch naar het Nederlands. Daarnaast was hij zelf ook schrijver van diverse boeken over de orthodoxie.
+ Eeuwige gedachtenis

Dionissios
Loukine

Aartsbisschop van Den Haag en Nederland
1911 - 1976

Deze zeer geliefde aartsbisschop heeft tijdens zijn aardse leven veel betekend voor het Bisdom van Den haag en Nederland. Naast het feit dat hij schrijver van boeken en iconen was, heeft hij ook de bouw van de heilige Maria Magdalena kerk in Den Haag gerealiseerd.  
+ Eeuwige gedachtenis