giften aan de kerk

Hoe zit dat?

In Nederland zijn alle religieuze organisaties zelfstandig. Dit betekend dat deze geen aanspraak kunnen maken op subsidies voor bijvoorbeeld de aanschaf van een kerkgebouw of het onderhoud van een priester. Omdat Russisch orthodoxe kerken vaak kleinere gemeenschappen zijn in vergelijking met bijvoorbeeld een protestantse kerk, maakt dit het extra uitdagend om een Russisch orthodoxe kerk op te richten en staande te houden in Gods glorie. Toch is dit niet erg omdat het leven binnen de orthodoxie hand in hand gaan met uitdagingen. Maar dit betekend wel dat Russisch orthodoxe kerken extra afhankelijk zijn van de giften en donaties van haar parochianen om voortbestaan te kunnen garanderen. Het is namelijk niet alleen een geestelijke opgave waarin orthodoxe kerken zich openstellen. Voor een klein deel is dit ook een hele kleine deur in een eigen cultuur die in Nederland vreemd en onbekend is.

Het is dan ook niet zo zeer de vraag of u aan de kerk moet doneren, maar meer wat u er zelf voor uw geestelijke leven over zou hebben. Orthodoxe kerken stellen zich zondagen achter elkaar open zodat u en ik ons geloof in Christus onze Verlosser kunnen belijden. Haar taken gaan dan ook verder dan alleen de heilige erediensten die plaatsvinden in een kerk. Het is de geestelijke hub voor een complete regio aan gelovigen geestelijke verlichting zoeken, advies vragen, of hulp zoeken. Het is daarom dan ook extra belangrijk om te benadrukken hoe speciaal het is om een Russisch orthodoxe kerk bij u in de regio te hebben. Zonder deze had u misschien honderden kilometers moeten afleggen of toch uw geestelijke leven te kunnen onderhouden elke zondag. 

Zo veel kost het toch allemaal niet?

Men denkt vaak erg licht over de kosten voor de onderhoud van een kerkgemeenschap. Laten we hier wat fictieve voorbeelden geven over de kosten voor de opbouw en onderhoud van een kerkgemeenschap. We willen dit wel fictief houden als voorbeeld omdat iedere individuele kerk haar eigen uitdagingen heeft met betrekking tot kosten. Laten we beginnen met de priester.

Het is vrij gewoon in Nederland dat een protestantse dominee, een katholieke priester en zelfs een imam een salaris ontvangt van haar gemeenschap. Zoals er boven al gezegd is zijn deze gemeenschappen zijn dan ook vele malen groter dan een Russisch orthodoxe kerkgemeenschap.

donaties

Binnen de Russisch orthodoxe kerkgemeenschap heeft een priester vaak een normale baan of een aow in het dagelijkse leven die hem in zijn levensonderhoud voorziet. We kunnen dan ook voorzichtig stellen dat een orthodoxe priester eigenlijk twee banen heeft. Een geestelijke baan waarin hij de voorbereidingen elke week moet treffen om zijn kerkgemeenschap geestelijk te hoeden. En een aardse baan waarin hij een salaris verdiend om zich zelf en zijn gezin in onderhoud te voorzien. Hoewel een priester dit nooit als nadeel zal ervaren zitten hier wel enkele nadelen aan. Priesters van kleine parochies waarin de priester een normaal reguliere baan heeft zal door de weeks minder tijd hebben voor zijn kerk gemeenschap gezien de reguliere baan. Diakenen (welke ook priester zijn) worden zelfs helemaal niet betaald. Ook de reiskosten die de priester maakt om parochianen te bezoeken is iets wat een priester vaak zelf zorgt voor draagt. Vele parochianen wonen regionaal en niet iedere priester bezit dan ook een rijbewijs of een auto. Begrijpt u het echter niet verkeerd, er wordt veelal goed gezorgd voor een priester en zijn gezin. 

Dan is er het kerkgebouw. Grotere parochies/kloosters hebben een eigen gebouw en zullen dus ook de mogelijkheid hebben om meer erediensten te kunnen doen dan de kleinere parochies. Deze grotere parochies/kloosters hebben echter ook hogere kosten gezien er vaak een hypotheek aan het aanbestede gebouw zit. Daarnaast moeten deze grotere parochies/kloosters ook zorg dragen voor het onderhoud van het gebouw zelf. De kleinere parochies hebben deze kosten in de vorm van de huur van een gebouw. De kosten hiervoor zijn vaak wel lager maar er kan dan ook minder gebruik gemaakt worden van de faciliteiten gezien er vaak ook andere huurders gebruik maken van het gebouw. Daarnaast is er vaak maar beperkte opslag voor het kerkelijke materiaal die elke eredienst weer op en afgebouwd wordt door vrijwilligers. 

Ook het kerkelijke materiaal om een eredienst te kunnen voltrekken brengt de nodige kosten met zich mee. Het klopt dat een priester eigenlijk vrij weinig nodig heeft om een eredienst te kunnen doen, toch zijn er bepaalde materialen hiervoor nodig. Dit geldt helemaal wanneer een kerk in opbouw materialen moet aanschaffen. Denk hier vooral bij aan alle Liturgische voorwerpen zoals het de kelk en schaal, wierookvat, speren set, kandelaren en Liturgische boeken. Maar ook analoy’s, mobiele iconenstatse, en de iconen van de heiligen zelf natuurlijk. En dan is er nog de kleding voor zowel priester, diakenen, en altaardienaars (misschien zelfs lector) zijn dingen die tot kosten behoren. 

Ook zijn er de materialen die mensen nodig hebben bij bijvoorbeeld een doop. Denk hier aan doopkaarsen, een kruisje aan een kettinkje, iconen die men van de heiligen kan kopen. Maar ook wekelijkse of jaarlijkse liturgische materialen die gemaakt moeten worden zoals de kaarsen, prosphora, olie, en andere dergelijke materialen. Veel van de benodigdheden voor kerk of thuis gebruik zijn dan ook vaak in een kerkwinkel te koop als deze aanwezig is.  

Elk kerkbestuur maakt gelukkig ook vaak het verstandige besluit om een stukje te sparen. Dit kan bijvoorbeeld als reden hebben om iets groots voor de kerkgemeenschap te aanbesteden zoals een kerkgebouw. Maar ook om parochianen die het even moeilijk  hebben te ondersteunen. In deze praktische voorbeeld zorgt de kerk dus ook in aardse dingen voor haar kerkgemeenschap zoals de parochianen voor haar kerk doen.  

Als laatste zijn er de benodigdheden  voor het bisdom zelf. De geestelijkheid komt om de zoveel tijd bij elkaar, hier moeten priesters vaak een behoorlijke afstand voor afleggen. Daarnaast kan uw priester ook nog in speciale commissies of werkgroepen zitten, of in lokale forum namens de kerk deelnemen. Ook dit vergt tijd, geld en inspanning. Daarnaast betaald iedere kerk een klein deel mee aan het bisdom zelf. Dit is echter niet alleen voor de bisschop zelf, maar ook voor het verschaffen van kerkelijke literatuur, digitale content, en andere dergelijke aanbestedingen die publiekelijk gegeven worden door het bisdom. 

Ondanks dat er veel ook door vrijwilligers binnen een kerkgemeenschap gedaan/betaald wordt (met nederige dank die dit allemaal voor elke parochie doen), ziet u in de voorbeelden hierboven dat zelfs de kleinste opbouwende parochie die zich nauwelijks staande kan houden en werkt naar stabiliteit en een stukje onafhankelijkheid toch behoorlijke kosten met zich meedraagt die puur en uitsluitend op giften van de kerkgemeenschap draaien. 

Daarom is het ondersteunen van uw kerk hoe klein het bedrag ook is toch van groot belang.

Giften & en donaties

Zonder uw hulp kan deze kerk niet voort bestaan

Cross XLI, by Adam Stanislav

Enorm dankbaar zijn wij met de giften en donaties die door de jaren heen gegeven zijn aan de Russisch orthodoxe kerk in Zwolle. Wij willen dan ook alle parochianen, andere kerken en/of priesters, het bedrijfsleven, en andere organisaties met nederigheid bedanken voor alles wat door u allen aan ons gegeven is. Zonder u allen had de kerk in Zwolle niet kunnen voortbestaan. Mocht u als lezer ook aan de Russisch orthodoxe kerk in Zwolle willen doneren. Dan kan dit via de twee button opties hier beneden. 

U kunt uw giften en donaties doen via de onderstaande opties voor Nederlandse en Belgische bankkaart houders, de verschillende creditcards, of via PayPal.
Daarnaast kunt u ook het machtigingsformulier downloaden, printen en invullen en deze bij de eerstvolgende eredienst bij de kerkwinkel weer inleveren. 
Mocht u zelf handmatig een gift willen overmaken, dan is dit natuurlijk ook mogelijk. Dit kan naar het rekeningnummer van de Russisch orthodoxe kerk Zwolle.
– NL36INGB0006634948  ten name van “H H Aartsengel Michaël” –

betaal opties

Gaan de giften alleen in geld?

Het gaat met giften en donaties absoluut niet alleen om geld. De zin “Giften & Donaties” is dan ook niet echt de correcte term. Een beter woord zou “bijdragen” zijn en dat vertaald zich niet alleen in geld. Bijdragen kan door inspanning, door tijd te geven, door adviseren en begeleiden. Zelfs daarmee geeft u een gift aan uw kerk. Om dat te begrijpen moeten we eerst even verder inhaken op hoe zeldzaam het is om in Nederland een orthodoxe kerk in uw regio te hebben.

Een voorbeeld. In Rusland vind je in elke stad of dorp wel een kerk. In geval van steden staat er vaak wel een skit, parochie, of Kathedraal in de stad zelf, en vaak nog om elke hoek. In Nederland is dit niet zo. Wij hebben momenteel binnen ons bisdom acht parochies en twee kloosters. Deze zijn redelijk even verdeeld over ons land met uitzondering van een paar provincies. Zo is er geen parochie binnen ons bisdom voor de Russisch orthodox gelovigen in Zeeland, Brabant, Limburg, Flevoland, Drenthe, en Noord-Holland. Deze mensen reizen vaak meer dan een uur heen en een uur terug om een eredienst te kunnen bijwonen. Dat is op zichzelf al een hele bijdragen aan de desbetreffende kerk.  In het geval van de parochie Zwolle is het regionale al helemaal uitgestrekt. Zo bestrijkt deze heel Overijssel, Noordelijke Gelderland, zuidelijk Drenthe, en 3/4 van Flevoland. Dit betekend dar kerkbezoekers uit de Achterhoek zoals Enschede, of Noordoost-polder Emmeloord vaak al een uur reizen om naar de kerk te komen. Men kan dan ook niet ontkennen dat het verlangen om Christus te ontmoeten in de kerk voor deze mensen een inspanning en veel tijd en kosten met zich mee brengt en daarmee indirect een bijdragen leveren met hun aanwezigheid. En daar zit hem de kern essentie van de “bijdragen” in.  

Een kerk kan nooit voorbestaan zonder bezoekende parochianen elke zondag. Daarom is de grootste bijdrage die een Russisch orthodoxe gelovige kan doen is naar de erediensten komen. Dit is in de eerste plaats voor de Glorie van God, daarnaast voor u zelf en uw geestelijke onderhoud, en als laatste voor de kerk en haar kerkgemeenschap. Daarnaast zijn er ook vele dingen die parochianen vrijwillig bijdragen aan hun kerk zoals:  

 • Het dienen in de altaarruimte
 • Het meenemen van bloemen voor de Goddelijke Liturgie
 • Het bakken van prosphora voor de gehele kerk
 • Het opbouwen en afbreken van de kerk (in geval van huur)
 • Het ophalen en wegbrengen van een priester
 • Het zingen in het kerk koor
 • Het onderhouden van de kerkwinkel
 • Het doneren van iconen, kaarsen, en kerkelijke materialen
 • Het optreden als “school juf” tijdens erediensten
 • Het koken voor kerk, priester en gezin, of andere parochianen

  en ga zo maar door.

Draagkracht

Boven alles gaat het nu om draagkracht voor iedere individu. Dat betekend dat er ook genoeg mensen zijn die heel graag aan de kerk zouden willen bijdragen, maar dit simpelweg gewoon niet kunnen. Wanneer iemand wel bijdraagt aan de kerk dan komt dat uit de wil en verlangen van deze personen en ook dan is het goed om te onthouden om dit te doen naar de draagkracht die men heeft. Het is dan ook absoluut niet de bedoeling dat mensen meer aan de kerk besteden dan dat deze dit aan zich zelf doen. Daar is simpelweg niemand mee geholpen. Draag bij als u kan en als u wilt. Niks meer en niks minder is nodig.

U heeft in elk geval de nederige dank van de kerk waar u naartoe gaat voor alles wat u voor deze doet, en ook dat mag zeker niet vergeten worden.