Over het kerkelijk leven

Mogen vrouwen ook priester worden in de orthodoxe kerk?

Dit is niet mogelijk. Vrouwen kunnen wel degelijk een geestelijke functie bekleden, namelijk die van nonnen. Maar het priester, bisschop, en patriarch ambt zijn uitsluitend voor mannen.

Mogen jullie priesters getrouwd zijn?

In de orthodoxe kerk mogen priesters getrouwd zijn. Echter moet dit wel gebeurd zijn voor zij de wijding tot priester hebben ontvangen (Dus voor dezen diaken worden).
(priester)Monniken mogen echter niet getrouwd zijn.

Hoe noemt men de vrouw van de priester en wat doet zij?

De vrouw van de priester wordt ook wel Matoesjka (in het Oekraïens Panimatka) genoemd. Deze titel wordt gebruikt wanneer iemand gewijd is tot diaken. Zijn vrouw krijgt vervolgens deze titel. Haar taken variëren nog al van zingen in het koor, tot pastorale gesprekken met vrouwelijke parochianen. Of het ontfermen over de kinderen tijdens een eredienst. Echter zijn allen geen verplichte taken.

Kan iedereen priester worden?

Priester worden is een roeping van God. Deze stuurt je in jouw leven de kant van het priesterschap op als dit Zijn wil is. Praktisch gezien vereist dit jaren en jaren studie en ervaring. Naast het leren begrijpen van de Heilige teksten, en het praktiseren van een eredienst. Zijn er vele andere aspecten die men leert als priester. Men leert de kerkslavische en Russische taal. Men leert zingen in een koor. En zo zijn er nog vele andere dingen die tijdens een seminarium gegeven worden. Priesterschap vereist toewijding, een krachtig geloof in Christus, en een goed begrip van het orthodoxe geloof.

Hoe krijgt een priester zijn inkomen?

Een priester is afhankelijk van de giften die de parochianen geven aan de kerk. Er is dus geen geld stroom vanuit het Rusland om de priester te onderhouden. In Nederland komt het ook wel voor dat een priester gewoon dagelijks werk heeft en tijdens de zaterdagen en zondagen het priester ambt bekleed. Daarnaast geven parochianen vaak ook eten, vervoer, of andere benodigdheden aan een priester zodat zijn uitgaven laag blijven.

Ik zag laatst een priester zijn mobiel tijdens de eredienst gebruiken, mag dat?

Orthodoxie betekend geen conservatisme. Ook de orthodoxe kerk gaat in de hedendaagse technologie mee. We leven immers niet in het stenen tijdperk. Het kan dus zijn dat een priester zijn mobiel gebruikt om lezingen te doen tijdens de eredienst. Echter hebbend e meeste priester nog steeds de voorkeur voor het handgeschreven werk.

Zijn er ook orthodox christelijke scholen?

Binnen Rusland wordt orthodoxie geleerd op de scholen. Men kent daar niet het verschil concept van openbare scholen en christelijke scholen. In Nederland hebben wij dit echter niet. De bedoeling is wanneer een kerk veel bezoekende kinderen heeft tijdens de eredienst, er na de eredienst kerkschool gegeven wordt welke gedaan wordt door de priester. In het hoger onderwijs kan dit wel in Nederland, dit kan aan de St Irenaeus Orthodox Theologisch Instituut aan de Radboud Universiteit te Nijmegen.

Gebruiken jullie kerken geen klokken?

De orthodoxe kerken gebruiken zeker klokken. Maar vaak komt dit alleen voor in kloosters of kathedralen. Kerk klokken zijn absoluut niet goedkoop. zeker als je hier meerdere voor nodig hebt. De meeste kerken hebben gewoon simpelweg niet de financiën om een kerkklok aan te schaffen.

Wat is de betekenis van gehoorzaamheid en nederigheid?

Gehoorzaamheid wordt vandaag de dag gezien als een negatieve term. Dit komt omdat de mens nu eenmaal een rebelse aart heeft. Maar met gehoorzaamheid bedoelen we niet in de orthodoxie dat wanneer iemand iets van jouw vraagt/eist, dat je dit meteen gaat doen. Gehoorzaamheid in de orthodoxie betekend dat je jouw wil, opzij kan leggen voor de behoefte van een ander. Een voorbeeld. Iemand vraagt jou wat te doen voor hem en je hebt er geen zin in. Voor hem is het erg belangrijk. Dan is de wilskracht om het toch voor deze persoon te doen en jouw eigen zin opzij te zetten het tonen van gehoorzaamheid.

Nederigheid is het besef van bescheiden zijn in alles wat je doet of vraagt en hier dan ook dankbaar voor te zijn. Dit is absoluut niet makkelijk omdat de hedendaagse mens met woord en daad je veelal kan uitlokken om tegen hem in te gaan.