orthodox e-reading

Orthodoxe literatuur E-readers

Orthodoxie voor beginners. Orthodox-christelijke jongeren in de moderne samenleving

Hedendaagse jongeren groeien op in een geïndividualiseerde samenleving. Hun normen en waarden zouden zij niet ontlenen aan geïnstitutionaliseerde levensbeschouwingen, maar aan eigen keuzes en afwegingen. Uitgave Johannes Lühoff & Peter Selten - 2001

THE ORTHODOX STUDY BIBLE

The FIRST EVER Orthodox Study Bible presents the Bible of the early church and the church of the early Bible. Orthodox Christianity is the face of ancient Christianity to the modern world and embraces the second largest body of Christians in the world. In this first-of-its-kind study Bible, the Bible is presented with commentary from the ancient Christian perspective that speaks to those Christians who seek a...

The orthodox icon coloring book

An Orthodox Christian printable Icon Coloring Book including Feastdays and Saints

Liturgische E-readers

verkort Horologion

Nederlands orthodox gebeden- en getijdenboek voor thuis en onderweg. Uitgave door het orthodox klooster in de Peel van de geboorte van de Moeder Gods te Asten - 2013

Hiëratikon Vespers en Metten

Beknopt Nederlands gebedenboek voor priester en diaken volgens Grieks parochie-gebruik. Uitgave door het orthodox klooster in de Peel van de geboorte van de Moeder Gods te Asten - 2013

handboek voor het liturgisch kerkslavisch

Tabellen, voorbeelden van verbuigingen, tekst vertalingen en uitleg van Nederlands naar kerkslavisch. Uitgave door de bibliotheek technische hogeschool Eindhoven.

oefenboek voor het liturgisch kerkslavisch deel 1

leesoefeningen, persoonlijke gebeden en gezangen uit de Goddelijke Liturgie in het Nederlands naar kerkslavisch. Uitgave door de bibliotheek technische hogeschool Eindhoven.

De Goddelijke Liturgie van onze heilige vader Johannes Chrysostomus

Nederlands & Kerkslavisch. Uitgave van de Russisch-Orthodoxe Parochie van de Heilige Nikolaas van Myra in Amsterdam - 2013