Dagelijks orthodoxie

Cross XLI, by Adam Stanislav

Wat houdt het dagelijks orthodoxe leven in

Het orthodoxe geloof in Christus onze Verlosser begint en eindigt niet met elke stap die wij in en uit de kerk zetten. Christus is de kern essentie in ons binnen het dagelijkse leven. Hoe wij ons dagelijkse leven invullen, hoe wij naar andere mensen toe gedragen, en al onze daden zijn een reflectie van je zelf om dichter tot God te komen. Beseffende dat we allemaal zondaars zijn op deze aarde en nooit het perfect zullen handelen in Zijn ogen, is het toch belangrijk om altijd te streven naar Zijn wil. Dit mede omdat we de mogelijkheid hebben gekregen door de wederopstanding van Christus om de genade van God te mogen vragen voor alles wat we doen in ons dagelijkse leven. Dit is allemaal is makkelijk gezegd en geschreven dan dat het is om er naar te handelen en vol te houden. En het is met namen het laatste wat we elke dag van zonsopgang tot zonsondergang zullen moeten bestrijden. Gemakzucht is het moeilijkste wat men bevecht om te overwinnen. En dit kan in alles sluipen. dit kan zijn “om vandaag even niet te bidden voor het eten omdat je zo meteen snel ergens anders naar toe moet”, maar dit kan ook net zo goed “het zelfde gebed ritmisch zonder gevoel” zijn om eigenlijk de traditie van het gebed te onderhouden in plaats van het gebed waarlijk naar God te richten met gevoel. Gemakzucht is één van de gevaarlijkste wapens die Satan tegen de mens gebruikt en daar zullen we als orthodoxe gelovigen elke minuut van de dag voor moeten waken.    

Dagelijkse orthodoxie is hoe we in het dagelijkse leven zijn en wat we thuis kunnen doen. Dit is niet alleen om een dieper geloof en inzicht in on orthodoxe geloof te krijgen, maar ook wat wij als individu lokaal kunnen bijdragen zodat wij en anderen ons orthodoxe geloof in Christus in Nederland kunnen blijven praktiseren.  

Het is dan ook niet makkelijk wanneer mensen welke een geloof hebben regelmatig onder vuur liggen voor het praktiseren voor iets waar zij in geloven. Onder het vaandel “tolerantie” zijn het vaak deze mensen die intolerant zijn naar mensen met een geloof. Men moet wel het geloof veranderen omdat dit intolerant zou zijn naar anderen, maar zelf tolerant zijn naar iemand met een geloof en deze in alle rust zijn geloof te laten praktiseren zit er helaas vaak dan niet bij.  

Het is dan ook begrijpelijk dat mensen met een geloof voorzichtig zijn met openbaar praktiseren, zeker in het dagelijkse leven om vragen erover, discussie of conflict te vermijden. Soms leid dit tot verwatering van het praktiseren en zelf door het geloof zelf. Jongeren krijgen misschien weinig tot niks meer mee van het christelijke geloof in hun opvoeding mee. Of mensen voelen zich moe, uitzichtloos, of alleen omdat ze het geloof niet meer voelen, of ervaren. Geef hier niet in op en laat angst hier niet je leven in leiden.

Belangrijk is dan ook om te realiseren dat de kracht van de Heilige Geest niet op bestelling aan je deur gebracht wordt. Je moet er werkelijk wat voor doen en er naar toe werken. Vervolgens door tijd verloop leert men begrijpen dat juist door praktiseren en het doen deze verlichting bied, naast het verkrijgen van wat men aan Christus vraagt.  

 

iconenhoek opzet

Hieronder vindt u mogelijkheden en activiteiten die u kunt ondernemen om een zoektocht te beginnen naar een diepere geestelijke betekenis in Christus.
Natuurlijk is het logisch dat niet alles hieronder gedaan kan worden. Het is dan ook ieder voor zich zelf te beslissen welke verantwoordelijkheden deze neemt in zijn/.haar geestelijke leven. 

Cross XLI, by Adam Stanislav

Dagelijke stappen als orthodox gelovige