Covid-19 beleid

Hoe gaan wij om met corona als kerk

Beste parochianen,
De Nederlandse overheid heeft ondanks bijna alle corona maatregelen opgeheven. Toch heeft de Russisch orthodoxe kerk te Zwolle de corona maatregelen een paar weken extra onderhouden om zeker van te zijn dat de overheid hier niet op terug zou komen. Echter ziet het bestuur dat dit momenteel niet meer aan de orde is. Daarom heeft het bestuur besloten om per 27 februari 2022 de coronamaatregelen die wij voor onze kerk hebben ingesteld volledig op te heffen. Mocht de overheid toekomstig toch de regels omtrent het corona beleid weer aanpassen, dan zal het bestuur van de Russisch orthodoxe kerk te Zwolle zich natuurlijk daartoe aanpassen om zoveel mogelijk de gezondheid van onze parochianen te kunnen waarborgen.

Wel vragen wij het volgende. Als u niet lekker bent of positief getest bent op het corona virus, blijft u dan thuis. en probeert u evengoed tijdens de erediensten 1,5 meter afstand te houden. Daarnaast vragen wij u allen om kerkbezoekers te respecteren die wel hun eigen vorm van coronamaatregelen nog aanhouden. Hieronder valt bijvoorbeeld het dragen van een mondkapje, Niet kussen van het kruis tijdens de zegening of de iconen op het analoy, of meteen na de eredienst niet deelnemen aan de trapeza (nazit) en na de eredienst naar huis gaan.

Het is door twee jaar heen en meerdere corona golven geen makkelijke tijd voor ons allen geweest om ons geloof in Christus te kunnen belijdend. Aan de ene kant hebben we te maken gehad met een zeer zware pandemie welke vele slachtoffers heeft gemaakt waar wij nog dagelijks voor bidden. En aan de andere kant hebben we te maken gehad met een overheid die niet een duidelijk en structureel beleid heeft aangehouden, en de media die soms zonder onderbouwende feiten de angst in onze samenleving heeft aangewakkerd. We willen dan ook benadrukken dat door deze gehele pandemie heen 1 ding altijd onveranderd is gebleven, namelijk Gods plan. Uw gebeden voor onze Here Jezus Christus onze verlosser, uw kerk, uw geliefde, en voor de maatschappij waar in wij leven heeft ook laten zien dat God genade heeft met de mensheid. Uw geloof in Christus is door deze pandemie heen misschien wel herhaaldelijke getest, en misschien heeft u zelfs geliefden verloren door deze vreselijke ziekte. Daardoor is uw geloof in God wellicht verzwakt. Maar weet dat zelfs door deze pandemie heen Hij naast u heeft gestaan en u hopelijk heeft kunnen troosten.

Ook wil het bestuur een kort woord van nederige dank aan al onze kerkbezoekers bieden. U heeft zich allen volgens de opgestelde gedragsregels gedragen. Hierdoor konden wij onze erediensten blijven onderhouden door de hele pandemie heen. In een kleine periode was de kerk in Zwolle zelfs de enige kerk in ons bisdom waar men als kerkbezoeker nog openbaar naartoe kon gaan. Dit was met de wil van God meden mogelijk omdat het kerkgebouw in Zwolle een zeer grote oppervlak had en de 1,5 meter regel kon waarborgen. Zelfs tijdens ons parochie feest op 21 november 2021 heeft u allen ondanks verzet van buitenaf laten zien dat wij als kerkgemeenschap zeer verantwoordelijk met deze pandemie zijn omgegaan. Dit heeft als resultaat gehad dat binnen onze kerk gemeenschap er geen corona uitbraak is geweest. Dit is niet geheel onbelangrijk geweest en zeker door het bisdom niet onopgemerkt gebleven omdat voor een jonge kerkgemeenschap zoals die van Zwolle u toch in aantallen naar de kerk bent geweest om Christus te ontmoeten.

Wij hopen u natuurlijk de komende jaar weer in de kerk te mogen ontmoeten om samen ons geloof in Hem die Hemel en Aarde geschapen heeft te kunnen belijdend. Ook bidden wij naar de Heiligen voor de gezondheid voor u, en alle orthodoxe christenen binnen en buiten onze kerk.

In Christus

Het bestuur van de Russisch orthodoxe kerk te Zwolle