Cio - interkerkelijk contact in overheidszaken

Wat is het CIO?

Het CIO (Interkerkelijk contact in overheidszaken) in een advies commissie welke speciaal is opgezet om contact tussen kerk en staat (overheid)
als één constructief aanspreekpunt en overleg orgaan te laten functioneren. Hierin worden adviezen aan elkaar gevraagd, maar ook afspraken met elkaar gemaakt op basis van bijvoorbeeld de Nederlandse grondwet. Wanneer de overheid (elk ministerie kan dit doen) bijvoorbeeld bepaalde wetsvoorstellen aan het voorbereiden zijn welke van toepassing zijn op religieuze organisaties, dan kan de overheid er voor kiezen om in overleg te treden met het CIO. Andersom kan dit ook. Wanneer bijvoorbeeld de gezamenlijke religieuze organisaties een beslissing moeten nemen, kunnen deze op hun beurt advies in winnen van de overheid hierin.  

Het CIO behartigt de belangen van 31 religieuze genootschappen (29 christelijke kerkgenootschappen en 2 joodse gemeenschappen). Hieronder valt ook de Orthodoxe Kerk in Nederland – vertegenwoordiging van de Orthodoxe bisschoppenconferentie van de Benelux. De orthodoxe bisschoppenconferentie van Nederland is een synode van orthodoxe bisschoppen van verschillende orthodoxe stromingen in ons land. Hierin is ook de Russisch orthodoxe kerk bisdom Den Haag en Nederland in vertegenwoordigt, en gezien de Russisch orthodoxe kerk van Zwolle onder dit bisdom valt, vertegenwoordigt door middel van de bisschoppenconferentie het CIO dus ook de belangen van onze kerk ten opzichte van staat en maatschappij. 

Waarom is er het CIO?

Zowel de staat omwille van haar democratie’s stelsel, als de maatschappij veranderd continue. Omwille van verkiezingen elke vier jaar kan een kabinet door de tijd heen meerdere keren van agenda veranderen. Ook merken mensen welke in een religie geloven dat de Nederlandse maatschappij verhard en minder  tolerant is ten opzichten van geloof praktiserende mensen welke tot deze zelfde maatschappij behoren.  

Maar binnen de vele artikelen in de Nederlandse grondwet bestaat er Artikel 6: Vrijheid van godsdienst en levensovertuiging. Hier in staat:

“Ieder heeft het recht zijn godsdienst of levensovertuiging, individueel of in gemeenschap met anderen, vrij te belijden, behoudens ieders verantwoordelijkheid volgens de wet.”

 

Een greep uit leden van het CIO uit de website

Het CIO overlegd al jaren aan verschillende overheden en ministerie om zorg te dragen dat dit artikel niet ondermijnd wordt door overheid of maatschappij. Ook vraagt of geeft het CIO advies aan de overheid over dergelijke lopende maatschappelijke probleem die met religieuze zaken binnen de maatschappij te maken hebben. Daarnaast maken zij afspraken namens de leden van deze verschillende geloofsgenootschappen met de overheid over bovengenoemde zaken. Dit zorgt voor veiligheid en stabiliteit voor geloof praktiseren mensen, en de verdere inwoners van Nederland. 

Meet informatie over het CIO kunt u vinden op hun website: https://www.cioweb.nl/